# Bez kategorii

Znęcanie się nad rodziną – co grozi sprawcy?

Violent Slap In The Face Hand Child Beat Man

Przestępstwa znęcania się nad najbliższymi bardzo często są przedmiotem rozpraw na wokandzie sądowej.

Temu, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobami najbliższymi grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Chyba, że robi to ze szczególnym okrucieństwem, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ze szczególnym okrucieństwem  oznacza zadawanie cierpień przekraczających intensywnością „zwykłe” znęcanie się.

Co znaczy „znęcać się”?

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego znęcać się oznacza zadawać umyślnie ból fizyczny (np. bicie ofiary) lub przysparzać dotkliwych cierpień moralnych ( np. znieważanie, zastraszanie groźbami ) .

Jeżeli poprzez działania sprawcy polegające na znęcaniu się bądź znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem ofiara targnie się na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.