Wealth Cash Predator Money Robber Thief Burglar
0
# Bez kategorii

Paserstwo umyślne – przesłanki

Paserstwo umyślne Istotne znaczenie ma stosunek psychiczny towarzyszący zachowaniu się sprawcy. Jeżeli po stronie sprawcy istnieje zamiar tj. sprawca musi chcieć tego lub godzi się, że jego czyn wypełnia znamiona przestę...
Czytaj dalej
blog82
1
# Bez kategorii

Gwałt – sprawdź, co grozi sprawcy

Zgodnie z kodeksem karnym gwałt polega na doprowadzeniu innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem od obcowania płciowego. Sprawcy za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12...
Czytaj dalej