# Bez kategorii

Gwałt – sprawdź, co grozi sprawcy

blog82

Zgodnie z kodeksem karnym gwałt polega na doprowadzeniu innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem od obcowania płciowego. Sprawcy za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jeżeli sprawca w taki sam sposób doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 Obcowanie płciowe to np. stosunki oralne czy homoseksualne, natomiast inne czynności seksualne to np. obmacywanie o charakterze seksualnym.

 Gwałt jest przestępstwem powszechnym co oznacza, że sprawcą może być każdy kto odpowiada ogólnym cechom podmiotu. Ofiarą może być nawet osobą pozostająca ze sprawcą w związku małżeńskim.

 Kodeks karny przewiduje 4 typy kwalifikowane (czyli posiadające takie cechy, które sprawiają, że jest to przestępstwo społecznie niebezpieczniejsze od zasadniczego) zgwałcenia tj. gwałt :

→ wspólnie z inną osobą,

→ wobec małoletniego poniżej lat 15,

→ wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

→ ze szczególnym okrucieństwem.

 W trzech pierwszy przypadkach sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, jeśli działa ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.