# Bez kategorii

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU – CZY JEST W OGÓLE MOŻLIWE?

rsz_laura-gariglio-139735-unsplash

Szansą na skrócenie jest blokada alkoholowa.

Dlaczego w ogóle istnieje taka możliwość? Instalacja blokad alkoholowych, jak wykazały badania jest znacznie skuteczniejszym środkiem zmniejszającym ryzyko powrotu do przestępstwa w porównaniu do czasowego odebrania prawa jazdy. Dotyczy to zarówno osób, które zostały ukarane za jazdę po spożyciu alkoholu po raz pierwszy, jak i kolejny. Jednak blokady okazują się szczególnie skuteczne w przypadku recydywistów oraz osób zatrzymanych z wysokim stężeniem alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zgodnie z treścią art. 182a § 1 kkw w postępowaniu wykonawczym na wniosek skazanego sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową:

– w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

– w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat,

Jednakże skazany musi spełnić określone warunki: postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego muszą przekonać sąd, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Koszt blokady pokrywa skazany (wydatek jest niemały). Dodatkowo, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd będzie mógł orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Na postanowienia sądu w zakresie zmiany, jak i uchylenia sposobu wykonywania zakazu przysługuje zażalenie.