# Bez kategorii

Wyłudzenie kredytu – jakie konsekwencje prawne może spowodować?

blog87

Przestępstwo to przewidziane przez art. 297 KK polega na przedkładaniu podrobionego, przerobionego lub poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczących okoliczności istotnych dla  uzyskania :

→ kredytu,

→ pożyczki pieniężnej,

→ poręczenia,

→ gwarancji,

→ akredytywy,

→ dotacji,

→ subwencji,

→ potwierdzenia przez bank zobowiązania,

→ elektronicznego instrumentu płatniczego,

→ zamówienia publicznego

Sprawca ma działać w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego w.w. świadczeń lub zamówienia, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 Przykład:  1) Pan Kowalski ubiegając się o kredyt przestawia fałszywe dokumenty, że jest właścicielem nieruchomości.

2) Pan Nowak ubiegając się o kredyt przedstawia dokument, że jest właścicielem firmy ale zataja fakt że prowadzona jest egzekucja na koncie firmy.