# Bez kategorii

Wypadek komunikacyjny – co za niego grozi?

blogkk15

 Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu :

→ lądowym,

→ morskim,

→ powietrznym  , w którym to zdarzeniu uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz powoduje szkody majątkowe/ osobiste osób w nim uczestniczących.

Osoba, która narusza, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu , sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa następuje na jej wniosek.