# Bez kategorii

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu

blog140

Ustawą z dnia 14.04.2000r. przekształcono w przestępstwo będące dotychczas wykroczeniem prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Osoba, która dopuści się takiego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 .

 Surowsza kara jest wtedy jeżeli sprawca czynu określonego powyżej był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, wtedy

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co z zakazem prowadzenia pojazdów?

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

! UWAGA ! Od 18 maja 2015 roku za jazdę pod wpływem alkoholu kierowcy grozi minimalnie aż 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów zamiast dotychczasowego roku (o tym czy wszystkich pojazdów czy tylko wybranych pojazdów zadecyduje sąd). To poważna zmiana w przepisach, której świadomi powinni być wszyscy kierowcy, w tym i zawodowi.