# Bez kategorii

Kto może ustanowić obrońcę dla podejrzanego lub oskarżonego?

blog151

Podstawowym uprawnieniem osoby podejrzanej/oskarżonej jest swobodne ustanowienie obrońcy. Może ona udzielić upoważnienia do obrony pisemnie – bądź też w formie oświadczenia złożonego do protokółu podczas dowolnej czynności procesowej, takiej jak choćby przesłuchanie.

Czasami jednak zdarza się, że przebywający w celi, bez możliwości szybkiego skorzystania z Internetu czy telefonu komórkowego nie jest w stanie podjąć decyzji, który adwokat najlepiej reprezentowałby jego interesy (np.: nie zna nazwisk adwokatów, którzy specjalizują się w określonym rodzaju sprawy, pomimo dostępności Internetu nie potrafi z niego skorzystać) lub nie może porozumieć się z adwokatem, który od kilku lat prowadzi sprawy rodziny, bo nie zna na pamięć numeru telefonu (może poprosić, aby poinformować określoną osobę o obecnej sytuacji, a podczas widzenia ustalić dane adwokata, który go interesuje – prowadził podobną sprawę, współpracuje z firmą taty, polecał go znajomy etc).

Upoważniającym do obrony nie musi być osobą spokrewnioną z podejrzanym /oskarżonym, upoważnienia do obrony może udzielić tak naprawdę każdy. Ustanawiającym może być np.: kolega, sąsiad, listonosz lub konkubina („ktoś z otoczenia”) albo brat. Osoba ta musi jednak posiadać pełną zdolnością do czynności prawnych. Na gruncie prawa polskiego domniemywa się, że ma ją każda pełnoletnia osoba (a zatem upoważnić do obrony może każda 18-letnia osoba).