# Bez kategorii

Paserstwo umyślne – przesłanki

Wealth Cash Predator Money Robber Thief Burglar

Paserstwo umyślne

Istotne znaczenie ma stosunek psychiczny towarzyszący zachowaniu się sprawcy. Jeżeli po stronie sprawcy istnieje zamiar tj. sprawca musi chcieć tego lub godzi się, że jego czyn wypełnia znamiona przestępstwa z art. 291 KK jest to paserstwo umyślne za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 291 § 2KK). Przykładem paserstwa umyślnego jest kupno roweru przez osobę, która ma świadomość, że pochodzi on z kradzieży.