Wealth Cash Predator Money Robber Thief Burglar
0
# Bez kategorii

Paserstwo umyślne – przesłanki

Paserstwo umyślne Istotne znaczenie ma stosunek psychiczny towarzyszący zachowaniu się sprawcy. Jeżeli po stronie sprawcy istnieje zamiar tj. sprawca musi chcieć tego lub godzi się, że jego czyn wypełnia znamiona przestę...
Czytaj dalej