# Bez kategorii

Występek o charakterze chuligańskim

blog113

Występek o charakterze chuligańskim.

 Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na:

→ zdrowie,

→ wolność,

→ cześć lub nietykalność cielesną,

→ bezpieczeństwo powszechne,

→ na działalność instytucji państwowych lub samorządu,

→ porządek publicznych

 albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa:

publicznie, czyli że dla nieokreślonej liczby osób treść tego działania jest dostępna,

bez powodu – bez przyczyny, czyli nie wiemy dlaczego popełniono to przestępstwo

z oczywiście błahego powodu np. z powodu krzywego spojrzenia,

→ okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego → np. działanie na oczach policji.

 Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.