# Bez kategorii

Boisz się odwieszenia orzeczonej w zawieszeniu kary? Sprawdź kiedy Ci to grozi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zawieszono wykonanie orzeczonej kary – to dla Ciebie wielka szansa, ale musisz uważać by jej nie zmarnować! Przede wszystkim takie rozwiązanie sprawy pozwala Ci na funkcjonowanie w naturalnym środowisku życia, nie jesteś odizolowany od społeczeństwa, nie tracisz kontaktu z najbliższymi i w dalszym ciągu możesz prowadzić dotychczasowy tryb życia (oczywiście jeśli to możliwe pozostać na stanowisku dotychczasowego zatrudnienia, kontynuować swoje dotychczasowe pasję czy rozszerzać zainteresowania). W praktyce oznacza to tylko tyle, że musisz postępować zgodnie z prawem.

Orzekając w ten sposób sąd może nałożyć na ciebie grzywnę i szereg obowiązków (art. 72 k.k.), których wykonywanie będzie nadzorowane przez odpowiednie organy państwowe. Wywiązując się z nałożonych przez sąd obowiązków, prowadząc nienaganny tryb życia możesz uniknąć wykonania orzeczone kary i nigdy nie znaleźć się w więzieniu.

Sąd zachowuje możliwość zarządzenia wykonania wobec Ciebie kary jeżeli wystąpią okoliczności, które spowodują utratę twojej wiarygodności prawego postępowania. Następuje to przede wszystkim w chwili popełnienia umyślnie podobnego przestępstwa, w sposób oczywisty i rażący naruszasz porządek prawny i stwarzasz realne zagrożenie niebezpieczeństwa dla osób w twoim otoczeniu, twoje zachowanie ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, zaczniesz sprawiać kłopoty w domu i będzie dochodziło do interwencji Policji z twojego powodu lub zaniechasz wykonywania nałożonych przez sąd obowiązków, będziesz uchylał się od uiszczenia grzywny lub dozoru albo ponownie popełnisz inne przestępstwo.  Zarządzenia o wykonaniu zawieszonej kary możesz się spodziewać, jeżeli po udzieleniu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego nie poprawisz swojego zachowania.

Te okoliczności spowodują, że zostaniesz skazany na odbycie orzeczonej poprzednio kary lub być może zapadnie w twojej sprawie wyrok łączny na wyższy niż pierwotnie zawieszony wymiar kary. Okres próby to tak naprawdę czas dla Ciebie na przemyślenie swojego postępowania i tego w jaki sposób chcesz żyć.

Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności musi zostać wydane i uprawomocnić się w okresie próby i kolejnych 6 miesięcy licząc od uprawomocnienia się wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.  Jeżeli przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby Sąd wyda postanowienie o zarządzeniu wykonania kary, lecz to postanowienie nie uprawomocni się przed upływem tego terminu (np. na skutek złożenia przez obrońcę zażalenia), wówczas kara pozbawienia wolności nie może zostać wobec skazanego wykonana. Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia podlega zaskarżeniu zażaleniem, które należy wnieść w terminie 7 dni, licząc od: ogłoszenia orzeczenia (gdy strona, która składa zażalenie była obecna na ogłoszeniu postanowienia) albo doręczenia postanowienia (gdy strona skarżąca postanowienie nie była obecna na ogłoszeniu orzeczenia.