# Bez kategorii

Kradzież – czyli przestępstwo z art. 278 kk – jeśli zdarzyło Ci się przywłaszczyć cudze mienie koniecznie się z tym zapoznaj!

blogkk13

Żadna kradzież nie pozostanie bezkarna – już wkrótce powstanie Ogólnopolski Rejestr Wykroczeń, a sumy dokonanych kradzieży będą się kumulować. Dotychczas złodziej kilku batonów czy pojedynczych rzeczy nie obawiał się kary, gdyż właściciele często nie zgłaszali drobnych kradzieży, bo najwyraźniej niska dolegliwość karna i czas potrzebny na załatwienie formalności związanych ze zgłoszeniem czynu po prostu zniechęcały ich do tego. Planowane zmiany mają zachęcić pokrzywdzonych do odpowiedniej interwencji i reakcji społecznej – braku zaniechania w przypadku kradzieży na jakąkolwiek wartość w złotówkach. Chyba bez różnicy dla sprzedawcy będzie to czy straci od razu 1000 zł czy sukcesywnie zniknie mu z półki sprzęt/produkty na tę wartość? Dla sprawcy oznacza to, że z każdym następnym wykroczeniem zwiększa on swoją odpowiedzialność i zagrożenie karą, a finalnie może spowodować, że będzie odpowiadał nie za wykroczenie, a za popełnienie przestępstwa, choć żadna z dokonanych przez niego kradzieży nie przekroczy wartości 400 zł. Podwyższenie kwoty – z 250 do 400 zł – stanowiącej granice klasyfikującą czyn do jednej z dwóch kategorii: wykroczenie lub przestępstwo nie oznacza uwolnienia od odpowiedzialności karnej sprawców „drobnych” kradzieży. Zmiana jest podyktowana ekonomią procesową i prewencyjnym oddziaływaniem wymiaru sprawiedliwości na sprawców, którzy decydują się na wyrządzenie szkody większego kalibru.

Warto dodać, że każda forma czynu z art. 278 kk jest zagrożona karą, a jej sprawca podlega odpowiedzialności karnej. Usiłowanie, podżeganie do kradzieży, pomocnictwo innej osobie i dokonanie kradzieży wiąże się z ujemnymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli sprawca ukradł przedmioty o wartości przekraczające kwotę 400 zł podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli suma to jest niższa dany czyn jest zagrożony karą grzywny (od 20 do 5 000 zł), ograniczenia wolności – aresztem od 5 do 30 dni lub pozbawienia wolności do roku. Do szeregu nieprzyjemnych konsekwencji dla sprawców kradzieży należy m.in.: podanie danych osobowych do wiadomości publicznej (możliwe jest także opublikowanie zdjęcia w lokalnej prasie), konieczność wykonania bezpłatnych prac społecznych, nałożenie obowiązku zwrotu rzeczy lub zwrócenia jej wartości poszkodowanemu.