# Bez kategorii

Zostałeś oszukany? Sprawdź, czy możesz zgłosić popełnienie przestępstwa z art. 286 KK

blogkk11

Aby zgłosić popełnienie przestępstwa z art. 286 KK muszą zaistnieć kumulatywnie (łącznie) trzy przesłanki, tj.: sprawca swoim postępowaniem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia naszym mieniem, działał z zamiarem popełnienia czynu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeżeli znalazłeś się w trudnym położeniu przez konkretną osobę, która zmobilizowała Cię do określonego postępowania lub zaciągnięcia zobowiązania, wykorzystanie nieznajomości określonych struktur rynkowych lub konkretnej dziedziny wiedzy przez co nastąpiło uszczuplenie twojego majątku, zwiększenie zadłużenia lub poniosłeś niewspółmiernie wysokie koszty transakcji albo nie nastąpiło obiecane przysporzenie (twoje wzbogacenie) to zgłoś przestępstwo oszustwa. Być może dzięki Tobie inne osoby nie zostaną oszukane. Przestępstwo oszustwa może być ścigane także z oskarżenia prywatnego, jeżeli sprawcą jest osoba najbliższa (spokrewniona).

Wprowadzenie w błąd to stworzenie nieprawdziwego obrazu dla poparcia swojej tezy, która ma służyć zbudowania przekonania o słuszności dokonania rozporządzenia swoim majątkiem w celu pozyskania stworzonego przez oszusta „obrazu rzeczywistości niematerialnej”, której wartość została skutecznie przez niego zawyżona. Bardzo często do oszustw dochodzi przy sprzedaży numizmatów, towarów drogocennych, które pochodzą tylko z określonych rejonów/krajów lub są zbudowane z określonej wytrzymałości kruszców, rzeczy zabytkowych lub przedmiotów użytku codziennego, którym oszust nadał wartość słownie podnosząc ich wartość rynkową. Niejednokrotnie zdarza się, że brak naszej wiedzy z określonej dziedzin są przyczyną ulegania tego typu osobom. Przekonanie o posiadaniu pewnych umiejętności czy kwalifikacji przez oszusta niejednokrotnie może spowodować, że będziemy ofiarą jego pomysłu na życie (np. Pan X podający się za lekarza, a nie posiadający żadnego wykształcenia w tym kierunku przyjmował chorych na wizyty domowe). Zamiar popełnienia czynu oszustwa jest najtrudniejszym elementem do udowodnienia. O ile przedstawienie dowodów na uszczuplenia mienia lub niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest sprawa łatwą (wystarczą wyciągi bankowe lub opinia biegłego, rzeczoznawcy) to z udowodnieniem zamiaru popełnienia oszustwa już tak nie jest. Motywacja osiągnięcia korzyści majątkowej musi wynikać z działania osoby, którą oskarżamy o popełnienie czynu z art. 286 KK. Przed sądem musimy skupić się na udowodnieniu, że swym zachowaniem sprawca zachęcał do określonego postępowania, które finalnie okazało się niekorzystne dla nas, a jemu zapewniło korzyść majątkową lub inną (umyślnie wprowadził nas błąd, jego zachowanie polegało na wykorzystaniu naszego błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania). W toku postępowania muszą ujawnić się dowody na okoliczność wzbogacenia lub osiągnięcia innej korzyści przez oskarżonego tak by jednoznacznie wykazać jego winę i skazać za popełnienie przestępstwa oszustwa.