# Bez kategorii

Prowadziłem samochód mimo orzeczonego zakazu? Co mnie czeka?

blogkk8

Postępowanie sądowe, wszczęte na wniosek prokuratora. Osoba, która swoim zachowaniem naruszyła zakaz sądowy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sędziowie niezwykle surowo podchodzą do osób, które lekceważą ich orzeczenia i w tych sprawach bardzo często zapadają wyroki bez zawieszenia na okres próby wykonania orzeczonej kary. W ten sposób Wymiar Sprawiedliwości dba o respektowanie swoich postanowień i wyroków oraz autorytet.

Należy przypomnieć, że w niektórych okolicznościach prawo jazdy może zostać zabrane na okres krótszy niż rok czasu. W tej sytuacji nasze uprawnienia do kierowania pojazdem zostają jedynie zawieszone i w momencie wydania prawa jazdy (po upływie okresu na który zatrzymano dokument) nasze uprawnienia automatycznie zostają nam przywrócone (nie musimy zdawać ponownie egzaminu państwowego), ale jeżeli zakaz ten zostanie złamany na tę okoliczność sąd może orzec o zabraniu prawa jazdy na okres dłuższy niż rok, co oznacza konieczność ponownego zdawania egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje ubiegającej się o to osoby.

W wyjątkowych sytuacjach, sąd mimo złamania orzeczonego uprzednio wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może odstąpić od wymierzenia kary. Są to jednak okoliczności szczególne i bardzo dokładnie badane w toku postępowania, zarówno na etapie przygotowawczym jak i właściwym sprawy. Chodzi tu o sytuacje życiowe, które niejako „zmusiły” do podjęcia decyzji o złamaniu orzeczonego środka zapobiegawczego. Taką decyzję może podjąć człowiek w celu ratowania zdrowia i życia drugiej osoby, jeżeli w żaden inny sposób nie mógłby jej pomóc. Niemniej jednak i w tak skrajnych przypadkach sąd dociekliwie analizuje możliwość alternatywną do twojego zachowania, która pozwoliłaby na podtrzymanie i wystarczające zabezpieczenie zdrowia i życia osoby, której zdecydowałeś się pomóc, w sposób naruszający orzeczony zakaz sądowy. Również zagrożenie życia lub zdrowia musi być oczywiste i pewne. Obie przesłanki muszą istnieć jednocześnie. Niemniej jednak przed Sądem należy wykazać skruchę oraz zapewnić, że bez potrzeby zakaz nie zostałby złamany.