# Bez kategorii

Wzajemny akt oskarżenia

Wzajemna prywatka

 

Przestępstwa prywatnoskargowe należą do najczęściej popełnianych przestępstw. Istotna część postępowań karnych przed sądami powszechnymi dotyczy taki właśnie czynów. Do przestępstw prywatnoskargowych należą chociażby pomówienie, zniewaga czy naruszenie nietykalności cielesnej. O szczególnym charakterze tych czynów decyduje możliwość ścigania ich jedynie z oskarżenia prywatnego, a więc – w wyniku wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia.


W wielu sytuacjach okazuje się jednak, iż w ramach tego samego zdarzenia objętego postępowaniem doszło do kilku naruszeń prawa. Dla przykładu – uczestnicy zdarzenia pomawiali się nawzajem, bądź też jeden z nich naruszył co prawda nietykalność cielesną drugiego, uczynił to jednak pod wpływem zniewagi, jaką chwilę wcześniej usłyszał od ofiary owego naruszenia. W takich sytuacjach przepisy procedury karnej przewidują możliwość wystąpienia ze wzajemnym aktem oskarżenia.
Ze wzajemnym aktem oskarżenia może wystąpić oskarżony w procesie prywatnoskargowym. Czyn, który akt ów ma obejmować, musi pozostawać w związku z czynem, który zarzuca się oskarżonemu. W praktyce oznacza to najczęściej, iż do obu czynów musiało dojść w ramach tego samego zdarzenia.
Wzajemny akt oskarżenia musi zostać złożony w sądzie do momentu otwarcia przewodu sądowego, a zatem do chwili odczytania na rozprawie aktu oskarżenia skierowanego przeciwko oskarżonemu wnoszącemu wzajemny akt oskarżenia.
W razie złożenia wzajemnego aktu oskarżenia sąd rozpoznaje obie sprawy w jednym postępowaniu, a obaj oskarżyciele korzystają z uprawnień oskarżonego.